Soda 300g Důbrava, na změkčení vody

Kód: 5279
29 Kč 23,97 Kč bez DPH
Na dotaz
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

- Změkčuje vodu a rozpouští špínu - Zabraňuje vzniku a usazování vodního kamene - Nepoužívat na změkčení vody před praním jemného prádla.           Upozornění:  Varování Způsobuje vážné podráždění oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omýt ruce. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření PO POŽITÍ. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Obsahuje: uhličitan sodný ES 207-838-8 Třída a kategorie nebezpečnosti Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: