Poskytujeme NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Potřebujete náhradní plnění? Čerpáte náhradní plnění nebo odvádíte povinné příspěvky do státního rozpočtu?

Nákupem produktů či služeb získáte úsporu až 33 % oproti povinným příspěvkům do státního rozpočtu. Takto vynaložené prostředky současně pomáhají sociální firmě udržet zaměstnanost OZP. Naopak odvedené peníze do státního rozpočtu žádným způsobem nepodporují problematiku zaměstnanosti OZP, ale jsou rozmělněny do celého státního aparátu.

 

Co je to NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Zákon udává všem zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost lze vyřešit tzv. náhradním plněním, což je nákup výrobků, zboží nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců zdravotně postižených.

 

My náhradní plnění poskytujeme! Díky tomu si splníte svůj povinný podíl OZP, nemusíte se již o podpůrné služby starat a můžete se tak plně soustředit na svoji hlavní činnost.