COYOTE Cockpit spray 400 ml pomeranč

Kód: D001984
Výprodej drogerie
Neohodnoceno
115 Kč 95,04 Kč bez DPH
Vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Chrání před lámavostí. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk (jablko, citron, pomeranč, vanilka, lesní plody a vodní meloun). Matný efekt (parfémovaný pánskou vůní fougère) – zanechává ošetřený povrch matný. Všechny druhy zanechávají svěží vůni v interiéru automobilu. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřovaný povrch nezanechává mastný.

Užitné vlastnosti:

• velmi dobrý rozprach

• při aplikaci nestéká

• nesmývá barvu

• příjemná parfemace přispívá k psychické pohodě řidiče a celé posádky vozidla

• nesmývá se a nenaleptává ošetřovaný povrch

POZOR!!! Neaplikovat na volant, okna, řadící páku, pedály, ruční brzdu atd - přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prvky označení ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších právních předpisů: Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Jiné použitelné prvky označení: Doplňující informace o nebezpečnosti: * Citron: EUH 208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. * Jablko, Meloun: nemá * Vanilka: EUH 208 Obsahuje Limonene a Linalool. Může vyvolat alergickou reakci. * Lesní plody: EUH 208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. * Pomeranč: EUH 208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. Označení jako detergent: Obsahuje 30% a více alifatické uhlovodíky, parfém + alergenní složky podle druhu parfému. Alergenní složky: * Citron: Citronellol, Citral, Geraniol, Linalool * Jablko, Meloun: nemá * Vanilka: Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Coumarin * Lesní plody: nemá * Pomeranč: Linalool Názvy nebezpečných složek směsi: Obsahuje uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu; isopropanol

Doplňkové parametry

Kategorie: Autokosmetika
Hmotnost: 0.4 kg
Objem: 400 ml
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: